Konferencja i warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii28.XI.2012 roku w Regionalnym Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie odbyła się II Opolska Konferencja „Samorząd, Nauka, Biznes nt. Odnawialne Źródła Energii - Zastosowanie w Praktyce”, oraz warsztaty dotyczące tematyki odnawialnych źródeł energii.Organizatorem konferencji było RCE , jej adresatami byli przede wszystkim rolnicy, przedstawiciele organizacji około rolniczych, studenci, licealiści, opolskie środowisko naukowe, mieszkańcy regionu, osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii. Na konferencji nie mogło zabraknąć SKN Hydrologów. W konferencji łącznie wzięło udział kilkadziesiąt osób, u uciesze organizatorów zainteresowanie tematyką alternatywnego pozyskiwania energii było bardzo duże.

Konferencje otworzył w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, doradca marszałka ds. gospodarczych Pan Janusz Kamiński. W swym wystąpieniu starał się nakreślić zebranych jak ważną rolę w gospodarczym rozwoju województwa mają odnawialne źródła energii.

Prezentację otwierającą dyskusję wygłosił opiekun koła dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. W prezentacji pod tytułem „Stan aktualny i możliwości rozwoju energetyki wodnej w województwie opolskim” udowodnił, że na terenie województwa opolskiego wykorzystywane są wszystkie formy odnawialnych źródeł energii. Szczególną uwagę doktor poświęcił energetyce wodnej. Pokazał zebranym jak ważną rolę odgrywa ona na dzień dzisiejszy. Podkreśl on jednak konieczność monitorowania wykorzystania potencjału energetyki wodnej Opolszczyzny.
Na konferencji swoje prezentacje wygłosiło również wielu innych znamienitych gości. Wszystkich zainteresowanych dokładnym przebiegiem konferencji odsyłam na stronę RCE.
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol