SKN Hydrologów w terenie ze studentami Odnawialnych Źródeł EnergiiW dniu 16.05.2014 roku Członkini Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego Karina Kózka wraz z Opiekunem Koła dr hab. inż. Mirosławem Wiatkowskim, prof UO, uczestniczyła w pomiarach hydrometrycznych rzeki Swornicy. W Pomiarach wzięli również udział studenci I roku Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Opolskiego, w ramach zajęć terenowych z przedmiotu „ hydrologia i gospodarka wodna”.

      

      

      


Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol