SKN Hydrologów na XII Opolskim Festiwalu NaukiW daniach 1-2 czerwca 2014 r. odbył się XII Opolski Festiwal Nauki. Członkowie SKN Hydrologów UO brali udział w „Pikniku naukowym”, który odbył się 1 czerwca na Błoniach Politechniki Opolskiej. Celem festiwalu było zainteresowanie mieszkańców woj. Opolskiego nauką, rozbudzenie ich ciekawości oraz kreatywności.

Nasze Koło przygotowało stoisko, na którym można było zobaczyć jak pobierane są próby wody do badań, urządzenia którymi pobiera się próby, oraz przenośny spektofotometr, służący wykonywania pomiarów parametrów fizykochemicznych wody w terenie.          

         


Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol