SKN Hydrologów UO na konferencji Ochrona Środowiska i EnergetykaW dniu 12.12.2014 r. Członkini Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego Karina Kózka, uczestniczyła w II konferencji Ochrona Środowiska i Energetyka, która odbyła się na Politechnice Śląskiej.

Studentka wygłaszała referat pt. " Wstępna ocena wykorzystania hydroenergetycznego rzeki Białej Głuchołaskiej, na terenie Polskiej części zlewni.".


    


    


      

Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol