Rok 2008
Zdjęcia z działalności koła w roku 2008
obraz - wl-maly-ramka.jpg
Zbiornik Włodzienin

obraz - Rysunek1.jpg

Konfererencja naukowa "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. - NAUKA I PRAKTYKA"obraz - male-warszawa.jpg

Warszawa – Izabelin, 8-10 maja 2008 Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol