Historia koła
Koło Naukowe Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego powstało z inicjatywy studentów drugiego roku Ochrony Środowiska w dn. 29.06.2007 r.Tak się złożyło, że w skład zarządu weszli studenci II  roku Ochrony Środowiska ale wśród członków koła jest wiele osób wzbogacających swoje zainteresowania dodatkowymi wiadomościami z innych roczników i ciągle dochodzą przedstawiciele innych lat.


Spotkania koła stanowią dobrą okazje do wymiany doświadczeń naukowych, prezentacji wyników własnych badań i fascynacji naukowych, czego dowodem są osiągnięcia na studenckich konferencjach naukowych. Spotkania odbywają się pod pieczą opiekuna naukowego, którym został dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski.


Koło naukowe prowadzi nieustanny werbunek i jest otwarte na przyjęcie nowych działaczy, którzy chcieliby zaangażować się w działalność koła. Jesteśmy bardzo otwarci na nowe idee i pomysły. Nie chcemy ograniczać niczyjej inwencji i chętnie widzielibyśmy w naszym gronie również studentów innych kierunków i uczelni, dla których hydrologia mogłyby stać się płaszczyzną porozumienia.


obraz - LOGO-3.JPGStudenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol