Opiekun kołaKoło objął opieką
Pracownik Zakładu Gospodarki Odpadami i Ściekami

 w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi 

na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego

Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol