Plan działalności
Planujemy intensywny rozwój koła, poprzez:


     Organizowanie wyjazdów terenowych i prowadzenie badań naukowych w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony wód.

 

Wykonywanie pomiarów terenowych w zlewni rzeki Odry (Mała Panew, Pratwa, Stobrawa, Troja, oraz na terenie zbiorników retencyjnych: Brzózki, Turawa, Włodzienin).

 

     Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowo-technicznych.

 

     Organizowanie spotkań i wykładów z ciekawymi ludźmi, głównie z „branży wodnej”.

 

     Współpracę z innymi kołami naukowymi,

     jednostkami administracyjnymi i jednostkami naukowo-badawczymi.Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol