Sukcesy !Wrocław, 16- 17 V 2013 XVIII Międzynarodowa
Konferencja Studenckich Kół NaukowychWrocław, 15-16 V 2008, XIII Międzynarodowa Konferencja

Studenckich Kół NaukowychWarszawa – Izabelin, 8-10 V 2008, III Międzynarodowa 
Konferencja Studenckich Kół NaukowychWrocław, 29-30 XI 2007, VII Krajowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Woda i Środowisko”

Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol