Sukces - I Miejsce SKN HYDROLOGÓW UO na XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu


Data dodania: 2013-05-16 12:21:18

Anna Zając i Tomasz Szołdrowski, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego na XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXX Sejmik) odbywającej się wdniach 16 - 17 maja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zdobyli I miejsce.

+ więcej

SKN Hydrologów w terenie ze studentami Architektury Krajobrazu


Data dodania: 2013-05-10 13:28:06

W dniu 10.05.2013 roku Członkini Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego Karina Kózka wraz z Opiekunem Koła dr hab. inż. Mirosławem Wiatkowskim, uczestniczyła w pomiarach hydrometrycznych rzeki Swornicy. 


+ więcej

Członkowie SKN Hydrologów nad Łabą


Data dodania: 2013-04-23 19:38:30

W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 pięcioro studentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego miało możliwość studiowania (wymiana studencka w ramach Programu Erasmus) na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Troje z nich – Paulina Kabała, Anna Zając oraz Tomasz Szołdrowski, chciałoby podzielić się wrażeniami ze swojego pobytu na studiach zagranicznych.

+ więcej

Hydrolodzy w terenie razem ze studentami II roku Ochrony Środowiska


Data dodania: 2013-04-22 09:52:35

 W dniu 10.04.2013 roku członkowie SKN Hydrologów UO Piotr Pietrzak, Karina Kózka i Anna Zając wraz z opiekunem koła dr hab. inż. Mirosławem Wiatkowskim uczestniczyli w badaniach hydrologicznych na zbiorniku Kluczbork i na rzece Swornicy. W badaniach terenowych wzięli udział również studenci II roku Ochrony Środowiska.+ więcej

SKN Hydrologów ponownie odwiedził Szkołę Podstawową nr 11 w ramach projektu pt."Edukacja hydrologiczna Dzieci i Młodzieży"


Data dodania: 2013-04-19 08:59:59

W piątek 19.04.2013 r. SKN Hydrologów ponownie odwiedził Publiczną Szkołę Podstawową nr 11 w Opolu, w ramach realizacji projektu pt."Edukacja hydrologiczna Dzieci i Młodzieży". 
Członkowie Koła przeprowadzili wykład dla uczniów klasy III a, z zakresu hydrologii, ograniczania zjawisk ekstremalnych w przyrodzie.
+ więcej

SKN Hydrologów odwiedził kolejną szkołę w ramach projektu pt."Edukacja hydrologiczna Dzieci i Młodzieży"


Data dodania: 2013-03-27 09:53:45

27.03.2013 r. SKN Hydrologów po raz kolejny odwiedziło naszych młodszych Kolegów i Koleżanki w ramach realizacji projektu pt."Edukacja hydrologiczna Dzieci i Młodzieży". Tym razem, była to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu. Głównym zamierzeniem podjętych w projekcie działań, było zainteresowanie uczniów szkoły tematyką wody, oraz promocja Uniwersytetu Opolskiego.


+ więcej

Strona 4 z 10


Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol